5 Comments
author

Có một số dự án nộp muộn thì có tham gia được VC Demo Day không team ơi

Expand full comment

nice post

Expand full comment

Cảm ơn ad~~

Expand full comment

bổ ích quá

Expand full comment